Deze pagina is beveiligd

Disclaimer

Onze verbintenis

Voor Greenpeace is het respect voor uw privéleven op het internet een fundamenteel recht. Daarom doen we er alles aan om uw veiligheid online zo rigoureus mogelijk te garanderen. Greenpeace is conform de Belgische wet van 8 december 1992 op de bescherming van het privéleven.
Persoonlijke gegevens

Indien u een profiel aanmaakt op de website van Greenpeace België, intekent op onze e-mails of ons financiële steun biedt, beslist u om ons voor dit specifieke doel persoonlijke gegevens te bezorgen door middel van een onlineformulier.
U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens (het recht om die te laten corrigeren of schrappen).

  • U kunt dit doen door contact op te nemen met onze donateursdienst:


vzw Greenpeace Belgium
Donateursdienst
Haachtsesteenweg 159
1030 Brussel
Tel 02.274.02.41
E-mail: donateurs.be@greenpeace.org


Uw gegevens worden door Greenpeace uit principe niet verkocht, verhuurd of ter beschikking gesteld van derden. Greenpeace behoudt zich wel het recht voor uw gegevens te gebruiken om u financiële steun te vragen.


Ethische fondsenwerving

Greenpeace België is aangesloten bij de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving. Dit impliceert het navolgen van de deontologische code voor fondsenwerving van deze vereniging. In deze code zijn richtlijnen opgenomen over doorzichtigheid van de rekeningen, strikte fondsenwervingsmodaliteiten, beheer van bestanden en kwaliteit van acties, boodschappen en communicatie.U kan deze code consulteren op http://www.vef-aerf.be.

Transacties

Transacties uitgevoerd op de website van Greenpeace België zijn beveiligd. Alle gegevens die worden uitgewisseld, waaronder ook het nummer van uw kredietkaart, uw bankgegevens, uw naam en uw postadres voor de verwerking van de betaling, worden gecodeerd dankzij het SSL-protocol. Die gegevens kunnen niet worden opgespoord, onderschept of gebruikt door derden.