Deze pagina is beveiligd

Ik steun duurzame mobiliteit

Dankzij jouw steun in 2018 is luchtkwaliteit een van de voornaamste thema’s geworden in België. Wij hebben wat doen bewegen! Maar er zijn nog steeds vele uitdagingen en de strijd tegen luchtvervuiling is verre van over.

Help ons om nieuwe overwinningen te boeken voor een duurzaame mobiliteit. Jouw hulp is kostbaar, zonder jou kunnen we geen actie voeren. Bedankt.

Ik steun Greenpeace met een eenmalige gift

100
60
40
20

Na fiscale aftrek zal je gift van 100 slechts 55 gekost hebben *

* 45% van je steun is fiscaal aftrekbaar als het totaal van je giften minstens 40 euro per jaar bedraagt.

Waarom Greenpeace steunen?

Om onze volledige onafhankelijkheid te bewaren, weigeren we elke financiële steun van bedrijven of overheden. Al onze inkomsten komen dus 100% van sympathisanten zoals jij. Dankzij jou kunnen we werken voor het milieu. Daartegenover staat volledige financiële transparantie.

Greenpeace is ook lid van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving.